Nom
Nom
17 Shtator 2020
Nom
Nom
14 Shtator 2020
Gëzueshëm
Gëzueshëm
05 Shtator 2020
Nervoz
Nervoz
03 Shtator 2020
Nom
Nom
01 Shtator 2020
Gëzueshëm
Gëzueshëm
30 Gusht 2020
Nom
Nom
27 Gusht 2020
Nom
Nom
23 Gusht 2020
Gëzueshëm
Gëzueshëm
21 Gusht 2020
Gëzueshëm
Gëzueshëm
20 Gusht 2020
Nom
Nom
19 Gusht 2020
Gëzueshëm
Gëzueshëm
17 Gusht 2020
Nom
Nom
16 Gusht 2020
Nom
Nom
15 Gusht 2020
Nom
Nom
14 Gusht 2020
Nom
Nom
13 Gusht 2020
Gëzueshëm
Gëzueshëm
12 Gusht 2020
Nom
Nom
11 Gusht 2020
Nom
Nom
09 Gusht 2020
Nom
Nom
08 Gusht 2020
Nom
Nom
06 Gusht 2020
Nom
Nom
05 Gusht 2020
Nom
Nom
04 Gusht 2020
Nom
Nom
31 Korrik 2020