Për ne

Disponimi.com është projekti ynë më i ri, i zhvilluar gjatë kohës së karantinës dhe si qëllim ka matjen e disponimit të qytetarëve në baza ditore.

Ky projekt vjen si rezultat i bashkëpunimeve të vazhdueshme ndërmjet kompanive më kreative dhe inovative në treg #Hallakate dhe #Kutia.

Për realizimin e këtij projekti falenderojmë ekipet e dy kompanive dhe veçanërisht ekipin më poshtë për punën e palodhshme dhe plot entuziazëm:

Shpat Paqarada
Shyqeri Gashi
Faton Selishta
Valon Canhasi
Arianit Fazliu

Ky projekt menaxhohet nga ekipi i lartpërmendur.
Mars, 2020